Crowdfunding actie Friese rijder foppe

Inzamelingsactie voor de nabestaanden van de plotseling overleden Friese Rijder
Foppe van der Meulen.

 

UPDATE 5-7-22: Streefbedrag behaald!

We willen iedereen bedanken voor de bijdragen en we zijn blij dat de Friese rijders de familie op deze manier mochten ondersteunen.

Streefbedrag €10.000Bijdrage geven

Beste mensen,

Dinsdagavond 21 juni laat in de avond zijn we opgeschrikt door een bericht uit Polen, een van onze rijders van rit 48 is onwel geworden en wordt gereanimeerd. Als snel bereikt ons het verdrietige bericht dat dit niet mocht baten en dat Foppe van der Meulen is overleden.

Vol passie voor een medemens in nood en in vertrouwen op God was Foppe die ochtend vertrokken om vluchtelingen uit Oekraïne een veilig onderkomen te bieden. Foppe van der Meulen is op 59-jarige leeftijd overleden en laat zijn vrouw en dochters met hun gezin achter.

Als organisatie van De Friese Rijders willen we graag iets betekenen voor de nabestaanden van Foppe. We willen graag de familie tegemoet komen in de onvoorziene kosten van de repatriëring uit Polen en andere bijkomende kosten.

Wij hopen dat we op jullie steun mogen rekenen. Uiteraard mag dit bericht gedeeld worden.

Leidersteam Friese Rijders voor Oekraïne

‘Want wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende’ – Job 6:14 –