Doneer en help mee

We gaan uiterst zorgvuldig om met donaties.
100% van de giften en donaties wordt besteed aan hulp voor Oekraïne.

ondersteun onze actie maandelijks

U kunt in plaats van een éénmalige gift ook structureel onze actie ondersteunen door maandelijks een hele (40 euro), halve (20 euro) of een kwart doos (10 euro) te doneren. Dit kan automatisch via een SEPA incasso-opdracht. Hiermee helpt u structureel hulp te bieden aan de mensen in nood en kunnen wij ook structureel de dozen ter plekke uitdelen.

elke maand (€40)

een hele doos

eke maand (€20)

een halve doos

elke maand (€10)

een kwart doos

Toch liever een eenmalige gift doen? Dat is natuurlijk ook zeer welkom!

Je kunt ook de QR-code hiernaast met je telefoon scannen om éénmalig te doneren of rechtstreeks zelf via onderstaand banknummer je gift overmaken.

IBAN: NL54 RABO 0378 9895 29 t.n.v. Stichting Friese Rijders

RSIN : 865894528