Twee jaar oorlog

24 februari 2024

FAKKELACTIE

Zaterdag 24 februari 2024 was er twee jaar oorlog in Oekraïne. In de weken hiervoor zijn er 2.000 fakkels verspreid over alle dorpen, steden en gehuchten in Noord Nederland, met de oproep om deze om 18:00 uur aan te steken en twee minuten in stilte te gedenken. Op veel plekken is hier gehoor aan gegeven op verschillende manieren zoals je hieronder kunt zien. Na het ontsteken kon er een gedicht voorgedragen worden (zie hiernaast) en werd er twee minuten, in stilte, stilgestaan bij deze dag.