Lichaam warmers

In het frontgebied een belangrijk item om warm te blijven als er geen andere voorzieningen meer zijn.

Lichaam warmers

Vooral in de koude en natte maanden van het jaar is de vraag naar deze lichaamwarmers groot. Vooral in gebieden die we de frontlinie noemen. Gebieden waar geen voorzieningen zijn en men op weinig is aangewezen. We hebben in 1 pakket warmers voor handen, voeten en lichaam. Gezamenlijk kost dit pakket € 10,-.